Historik

Silverstrand Invest AB grundades på hösten 2013, med målsättningen att hitta och sammanföra utvecklingsbara idéer, innovationer och företag med rätt investerare. Som ett led i denna strategi köpte Silverstrand Invest AB , i branschen välkända Inventor Focus registrerade varumärke och domäner 2015.

Inventor Focus