Om Silverstrand Invest AB

Alla investerare i Silverstrand Invest nätverk är inledningsvis anonyma för objektägarna. Anledningen till detta är att de inte vill ha har massor av mer eller mindre genomtänkta investeringsförslag, utan enbart förslag som är utförligt presenterade - och passar just det affärsområde som investeraren är intresserad av.

Våra anslutna investerare är allt från rena kapitalplacerare till mindre och medelstora företag inom en stor mängd branscher, som vet hur tidskrävande och kostsam en produkt och marknadsutveckling är, och att det därför oftast är kostnadseffektivare att investera i utvecklingsbara idéer, innovationer och företag som passar just deras verksamhet.

Silverstrand Invest arbetar därför med att på ett kostnadseffektivt sätt inhämta - utvärdera - och presentera utvald information om utvecklingsbara idéer, innovationer och företag - som de anslutna investerarna uttryckligen är intresserad av. Vi jobbar naturligtvis under full sekretess.

Stefan Wiklund - Silverstrand InvestStefan Wiklund är affärsutvecklare och VD för Silverstrand Invest AB.

Han är född 1961 och har mer än 35 års erfarenhet av att utveckla och driva egna och andras projekt och företag inom vitt skilda branscher både i Sverige och utomlands. Stefan har även arbetat för börsnoterade företag, men tycker att det är intressantare att jobba med mindre och medelstora företag där han bland annat som företagsrådgivare under många år hjälpt flera hundra företag inom skilda branscher, med bland annat idé,innovations och affärsutveckling, avtal, avtalstolkningar och i övrigt med att hitta smarta lösningar på till synes olösliga problem.