Vår metod

För dig som söker kapital och kompetens

1 - Fyll i ansökningsformuläret och skicka in. Detta är helt kostnadsfritt.
2 - Vi gör en inledande granskning.
3 - De objekt som klarar den inledande granskningen, skickas sedan vidare till utvalda specialister och investerare för ytterligare en granskning och utvärdering.
4  - Om vi anser att ditt objekt har en utvecklings och investeringspotential, kontaktar vi dig och har en mer detaljerad affärsmässig diskussion.
5 - När vi kommit överens om samarbetsvillkoren utformars ett detaljerat samarbetsavtal som bland annat ger dig både kapital och rätt specialist kompetens.

För att du som objektägare ska ha största möjliga chans att gå vidare i Silverstrand invest stegvisa utvärderingsprocess och därigenom slutligen få tillgång till både kapital och specialistkompetens. Är det viktigt att du noggrant beskriver ditt objekt och kapitalbehov samt bifogar alla relevanta handlingar du har, exempelvis foton, kalkyler och budget, marknads och strategiplaner, bokslut, årsredovisningar, patent, mönster, varumärkes ansökan eller godkännanden, hemsidesadress, mm.

VIKTIGT - För att spara in på vår administration, återsänder vi inte inskickade dokument, bilder mm. Dessa går i stället direkt till vår dokumentförstörare, för de fall vi avslår inskickade investeringsförslag. Skicka därför inga original handlingar om du skickar med vanlig post. Vi jobbar naturligtvis under full sekretess.

Vill du ha hjälp med att utforma din objektbeskrivning?

För att du ska ha största möjliga chans att övertyga våra investerare att satsa kapital i just ditt objekt eller projekt, är det av helt avgörande betydelse att du gör en intressant och detaljerad beskrivning. Behöver du ha hjälp med detta, kan vi kan vi utföra uppdraget mot en fast ersättning eller via en timdebitering beroende på arbetets svårighetsgrad.

För investerare

Silverstrand Invest arbetar med att på ett kostnadseffektivt sätt inhämta - utvärdera - och presentera utvald information om utvecklingsbara idéer, innovationer och företag - som de anslutna investerarna uttryckligen är intresserad av.

Fyll i ansökningsformuläret till vårt investeringsnätverk, så kontaktar vi dig och berättar vad vi kan göra för just ert företag och intresseområde.